Výtvarné zpracování prostředí a animovaných zvířat pro spot organizace Friends of the Earth. Film má upozornit na ubývající rozmanitost evropské přírody v důsledku bezohledného zemědělství a urbanizace. Vizuální podoba vychází z přírodopisných ilustrací a akvarelů z 19. století.
Animace, návrh prostředí a zvířat David Izaj.
Vytvořeno ve spolupráci se studiem Wit&Wisdom.
Friends of the Earth
Datum vzniku: 2020

Designs of visual form of background and animated animals for a short video made for Friends of the Earth. The purpose of the film is to warn about decreasing bio diversity in European nature due to reckless agriculture and urbanization. The style is based on biology illustration and watercolours from the 19th century.
Animation, backround and anímal design by David Izaj.
Made for the Wit&Wisdom studio.
Friends of the Earth
Creation date: 2020

fox
squirrel
deer
beaver
wolf
salmon
before
after
nest
zpet