welcome

Car Life

2020

Výtvarná direkce, návrhy a koncepty postav a prostředí pro animovaný spot společnosti Greenpeace. Tématem filmu jsou pragmatické a enviromentální aspekty automobilového a ropného průmyslu a jejich budoucnost. Příběh se nesnaží auta primárně démonizovat, ale ukazuje racionální nevýhody a dopady autodopravy na běžný život. Na konci pak nabízí alternativu, ke které by měla společnost a průmysl směřovat. Pro vzhled filmu byla vybrána stylizace amerických cartoonů 50. a 60. let ve stylu studia UPA.
Dodatečný colouring Zuzana Kalivoda Brachaczková.
Vytvořeno ve spolupráci se studiem Wit&Wisdom.
Greenpeace

Art direction, concepts and designs of characters and environments for the animated film for the organization Greenpeace. The themes of the film are the pragmatic and environmental aspects of car and oil industries and their future. The plot doesn’t primarily try to demonize car use, rather it tries to show its rational disadvantages and impacts on everyday life. At the end the film offers an alternative to which the society and industry should be directed. The stylization of american cartoons from the 50s and 60s in the style of UPA studio was picked as the main visual look of the film.
Additional colouring by Zuzana Kalivoda Brachaczková.
Made for the Wit&Wisdom studio.
Greenpeace

ab01
ab02
carlife
marketingb02
marketing01
marketing03
logos01
logos02
concepty02
shots01
shots02
cafe
concepty01
concepty04
concepty05
concepty03
ourlife

zpet