Dva digitálně malované obrazy vytvořené na zakázku. Úkolem bylo doplnit dva starožitné rámy a přitom zachytit některé z oblíbených věcí a osob jejich majitelky a charakter kraje, ve kterém bydlí. Malba samotná kombinuje reálnou architekturu v okolí domu s přidanými prvky, symbolizující blízké. Některá z klíčových slov: Iles de Loire, park, kočka, lesní zvířata, balet, kytara, trumpeta.
Datum vzniku: 2019

Two commisioned digital paintings. The task was to fill in two antique frames and to capture some of their owner’s favourite things and people and also the region she lives in. The painting itself combines real architecture around the house with added elements which symbolize her close ones. Some of the keywords: Iles de Loire, park, cat, forest animals, ballet, guitar, trumpet.
Creation date: 2019

deer
deer01
deer02
deer03
boar
boar01
boar02
boar03
mockup
zpet