Tvorba na zakázku / Personal commission

2022

Návrh narozeninového daru, který měl za úkol zachytit osobnost obdarované. Ilustrace má nestandardní rozměr (25 x 75 cm) a má limitovanou paletu. Původní skica vycházela ze staré fotografie, takže se na ilustraci objevují prvky, které má jeho budoucí majitelka ihned poznat (kolo, dívka, architektura).

Design of a birthday gift, which was supposed to capture the personality of the birthday girl. The illustration has a non-standard size (25 x 75 cm) and has a limited colour palette. The original sketch is based on an old photograph, so there are elements which the future owner of the illustration should immediately recognize (the bike, the girl, the houses).

bday
detail01
detail02
zpet