welcome

Ilustrace knihy

2020

Série přibližně 70 ilustrací pro knihu Děti z naší vily od Alice Rossi, vydanou v nakladatelství Euromedia a.s.. Kniha je určena pro první čtenáře, proto ilustrace příběh jen doplňují, vě většině případů se jedná o půlstránkové kresby. Zvolila jsem omezenou paletu a plošné barvení, které dokresluje černá linka. Postavy knihy se zakládají na reálných osobách, bylo proto nutné vycházet z fotografií a referenčních materiálů spisovatelky.
Děti z naší vily / na Kosmas.cz

Series of approximately 70 illustations made for the book Děti z naší vily from author Alice Rossi, published by the Euromedia a.s. publishing. The book is aimed at first readers, that’s why the illustration serve only as an addition to the text, in most cases they are only half page sized. I chose a limited pallete and flat colouring with black outlines. The books characters are based on real people, I needed to work with photographs and reference materials of the writer.
Děti z naší vily / at Kosmas.cz

01
postavy
02
42
52
16
30
dum
55
41

zpet