welcome

Get Manta

2022

Explainer video pro firmu MANTA. Vizuál navazuje na již existující propagační materiály ve stylu izometrických vektorů. Smyslem videa je přehledně a efektivně vysvětlit koncept data managementu, který firma nabízí. Vzhled jednotlivých elementů určuje snaha o srozumitelnost, limitovaná barevnost a přizpůsobení moderním trendům corporate designu. Vytvořeno ve spolupráci se studiem Wit&Wisdom.
MANTA

Explainer video for the company MANTA. The visuals are based on existing marketing materials in the isometric vector style. The point of the video is to effectively and clearly demonstrate the concept of data management which the company offers. The looks of individual elements is dictated by intelligibility, limited colour palette and adapting to modern trends of corporate design. Made for the Wit&Wisdom studio.
MANTA

elementy
characters
platform01
platform02
platforms
tower01
tower02
tower03

zpet