Návrh prostředí pro krátký spot pro organizace Friends of the Earth. Varuje před škodlivým vlivem nadnárodních korporací na lokální zemědělství, obyvatele a krajinu všeobecně.
Vytvořeno pro studio Wit&Wisdom.
Friends of the Earth
Datum vzniku: 2018

Environment concepts for a short video made for the organization Friends of the Earth. It warns from damaging effects of mega corporations to the local agriculture, people and the land in general.
Made for the Wit&Wisdom studio.
Friends of the Earth
Creation date: 2018

bg1
bg2
Zpět