This is not a Pipe

2017

Výtvarné návrhy prostředí pro animovaný spot This is not a Pipe pro Counter Balance. Záměrem bylo rozpohybovat díla známých umělců a upozornit na projekt ‘Southern Corridor’, který má do Evropy přivést plyn z Azerbajdžánu (s cílem nečerpat plyn z Ruska), který však zároveň bude mít výrazný dopad na lokální obyvatele, podporuje nedemokratické režimy a oddaluje přechod k ekologickým zdrojům energie.
Vytvořeno pro studio Wit&Wisdom.
Counter-Balance

Concepts and art for the animated video This is not a Pipe for the organization Counter Balance. Through animating the works of famous artists this video warns from the ‘Southern Corridor’ project, which is supposed to bring gas from Azerbaijan to Europe (with the aim not to get gas from Russia), which at the same time will have vast impact on locals, supports non-democratic regimes and delays the transition to more ecological sources of energy.
Made for the Wit&Wisdom studio.
Counter-Balance

dali
boticelli
picasso
munch
aliyev
pipe
propaganda
warhol
zpet