Výtvarné návrhy a koncepty k bakalářskému filmu O vlku a diplomovému filmu Můrolapové realizovaných na fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Datum vzniku: 2013/2015

Concepts and designs for bachelor’s film About a Wolf and diploma film Nightmare Catchers made at the Faculty of Multimedia Communication at the Tomáš Baťa University in Zlín.
Creation date: 2013/2015

koncept1
koncept3
koncept2
bg
plakat1
plakat2
skica1
skica2
bg
screeny2
screeny3
screeny1
plakat
Zpět