welcome

It's Time to Shine

2022

Concepty, výtvarno a charakterová animace pro spot společnosti Unicef Asia. Spot se věnuje problematice dopadu pandemie Covidu-19, následných lock downů a distanční výuky na školství a děti napříč sociálními vrstvami. Prostředí je stylizováno do podoby temného lesa, ve kterém jsou děti izolované a bezbranné. Les je ve skutečnosti povrchem ‘planety’ stvořené z mikroskopické podoby coronaviru. Film na konci nabízí řešení ve formě částečné distanční výuky a přizpůsobení systému požadavkům a omezením každého z dětí.
Vytvořeno ve spolupráci se studiem Wit&Wisdom.
Unicef EAP

Concept art, visuals and character animation for animated video of the organization Unicef Asia. The film focuses on the impact of Covid-19 pandemics, lock downs and distance learning on school system and children across all social levels. The environment resembles a dark forest in which the children are isolated and vulnerable. The forest if actually the surface of a ‘planet’ made from the microscopic image of the coronavirus. The film offers the solution to this situation in the form of partial distance learning and adjusting the system to requirements and limitations of each child.
Made for the Wit&Wisdom studio.
Unicef EAP

trida01
tower01
koncept02
ending
shots01
shots02
deti
trida02
trida03

zpet