welcome

Voices Rising

2021

Concept art a výsledné výtvarno pro spot společnosti Unicef East Asia and Pacific. Zápletka poukazuje na dopady globálních krizí na nejvíce zranitelnou skupinu obyvatel - děti. Spot záměrně využívá kombinaci nostalgické pestré barevnosti evokujicí dětské ilustrace v kontrastu s vybledlou ponurostí katastrofických situací. Efekt dokresluje sugestivní voice over. Demograficky je spot zaměřen na státy jihovýchodní Asie, čemuž podléhá vzhled lidských aktérů, který ale musí zároveň působit dostateně ‘neurčitě’, aby nebyl spojován s konkrétní zemí. Dodatečná kresba David Izaj.
Vytvořeno ve spolupráci se studiem Wit&Wisdom.
Unicef EAP

Concept art and final visuals for animated video of the organization Unicef East Asia and Pacific. The story shows the impact of global crises on the most vulnerable group of people - children. The animation intentionally uses nostalgic vivid colouring of children book illustrations in contrast with gloomy bleakness of the catastrophic situations. The effect is finished by a emotive voice over. Demographicaly the video is focused on the states of South East Asia, which is represented by the look of the human actors, even though the look has to remain ‘vague’ enough not to be attributed to a specific country. Additional drawings by David Izaj.
Made for the Wit&Wisdom studio.
Unicef EAP

opening
koncept02
koncept03
koncept04
koncept01
sceny03
sceny01
sceny02
ending01
bg01
bg02

zpet