welcome

We are Nature

2022

Výtvarná direkce, návrhy a koncepty postav a prostředí pro animovaný spot společnosti Greenpeace. Myšlenkou filmu je poukázání na zanedbání péče o evropskou přírodu, a to zejména té, která nespadá pod oficiální chráněné zóny (jako jsou národní parky a CHKO). Princip filmu je slideshow půvabných krajin s osamocenou pozorovatelkou, která zastupuje nás coby diváka. Aby záběry nepůsobily staticky, je součástí každého animace vybraných elementů a postavy. Dramaturgické prostředky spotu jsou poměrně emotivní a sentimentální, mají navodit pocit ztracené čistoty a nevinnosti.
Dodatečná animace David Izaj a Aneta Pauliny
Vytvořeno ve spolupráci se studiem Wit&Wisdom.
Greenpeace

Art direction, designs and concepts of characters and environments for an animated film for Greenpeace. The film introduces the idea of neglect of the european nature outside of nature parks and protected areas. The principle of the animation is a slideshow of charming landscapes with a lonely observer who stands in for us as the viewers. In each shot there is a limited animation of certain elements and characters so that the shots don’t seem too static. Dramaturgically the spot uses quite emotive and sentimental tools which induce the feelings of lost pureness and innocence.
Additional animation by David Izaj and Aneta Pauliny
Made for the Wit&Wisdom studio.
Greenpeace

concept2
concept3
concept1
screenshot2
screenshot3
gif2
gif3
gif4
gif5
screenshot4
screenshot5
biggif

zpet